In-NU tiżvela spostament rekord: 110 miljun ruħ

In-NU tiżvela spostament rekord:110 miljun ruħ

numru rekord ta’ 110 miljun persuna spostata madwar id-dinja

Quċċata allarmanti

Combien y a-t-il de réfugiés dus à l'invasion de l'Ukraine par la Russie? | Le Devoir

Id-dinja issa għandha 110 miljun ruħ li ġew sfurzati jaħarbu minn djarhom, numru li qatt ma ntlaħaq qabel, skont in-NU.

Kummentarju iebes dwar l-istat tad-dinja

Organisation des Nations unies — Wikipédia

Filippo Grandi, il-kap tal-UNHCR, sejjaħ in-numru dejjem jikber ta’ persuni spostati bħala “akkuża tal-istat tad-dinja tagħna”.

Politiki tal-migrazzjoni globali

La politique migratoire va-t-elle diviser [...] - Maison Heinrich Heine

Minkejja l-progress riċenti fil-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni, Grandi jisħaq li l-bieb irid jibqa’ miftuħ għal dawk li jfittxu l-ażil madwar id-dinja.

In-numru totali ta’ nies spostati bil-forza madwar id-dinja laħaq rekord ġdid ta’ 110 miljun, skont rapport tan-NU. Din iż-żieda, ta' 19,1 miljun mill-aħħar tal-2021, hija parzjalment dovuta għal ġlied riċenti fis-Sudan, kif ukoll kriżijiet anzjani bħall-invażjoni tar-Russja fl-2022 tal-Ukrajna u l-kriżi tal-għajnuna umanitarja fl-Afganistan. Filippo Grandi, kap tal-UNHCR, jenfasizza l-impatt tal-kunflitt, il-persekuzzjoni, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza fuq dan in-numru dejjem jikber, u jżid l-effett tat-tibdil fil-klima.

Il-Kummissarju Għoli tiddenunzja wkoll ambjent dejjem aktar ostili għar-refuġjati u tappella għal ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji, filwaqt li tenfasizza li t-tfittxija għall-ażil mhix reat. Grandi jilqa' wkoll it-tentattivi riċenti ta' riforma tal-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, li tipprovdi għal solidarjetà bejn l-istati membri fil-kura tar-refuġjati u eżami aċċellerat tal-applikazzjonijiet għall-ażil.

Il-pajjiżi li jospitaw l-aktar refuġjati huma t-Turkija (3,6 miljun), l-Iran (3,4 miljun), il-Kolombja (2,5 miljun), il-Ġermanja (2,1 miljun) u l-Pakistan (1,7 miljun).