MINJEC Holiday Internships edizzjoni 2023

MINJEC Holiday Internships edizzjoni 2023

 

MINJEC Holiday Internships edizzjoni 2023

Għażla ta’ 234 żagħżugħ u żagħżugħa għall-intership tal-Festi 2023

Il-Ministru taż-Żgħażagħ u Edukazzjoni Ċivika (Ml C) jinforma lill-istudenti żgħażagħ, studenti u studenti ta’ bejn il-15 u l-35 sena bil-ftuħ fi ħdan id-Dipartiment Ministerjali tiegħu tal-202 edizzjoni ta’ apprendistati tal-vaganzi għall-benefiċċju ta’ mitejn u erbgħa u tletin (234) żagħżugħ. nies.

Il-fajls tal-applikazzjoni li jkollhom l-aċċenn "GĦALL-GĦAŻLA TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ GĦALL-EDIZZJONI TAL-KORSIJIET TAL-FESTA TAL-2023" jintlaqgħu f'envelop issiġillat, fis-Servizz tal-Posta Ċentrali, li jinsab fiċ-Ċentru Amministrattiv, fid-delegazzjonijiet reġjonali jew online fl-indirizz minjecdpej@gmail.com, mhux aktar tard mill-Ġimgħa, 02 ta’ Ġunju, 2023 fit-15:30 p.m.

 

Dawn ir-rekords jinkludu:
Talba ttimbrata miktuba bl-idejn indirizzata lill-Ministru taż-Żgħażagħ u Edukazzjoni Ċivika;
Formola ta’ applikazzjoni li għandha tinġabar mis-servizz tal-posta ċentrali tal-Ministru ta’
Edukazzjoni taż-Żgħażagħ u Ċivika jew tista' titniżżel mill-websajts tal-MINJEC
(www.minjec.gov.cm u n-NYO (www.onjcameroon.cm);

  • Fotokopja taċ-ċertifikat tat-twelid;
  • Fotokopja tal-Karta tal-Identità Nazzjonali jew tal-Karta tal-Edukazzjoni tal-Istudenti:
  • Ċertifikat tal-iskola validu
  • Fotokopja tal-Bijometric Youth Card.
tapplika wkoll għal: