5 suġġerimenti biex tevita argumenti bejn koppji

5 suġġerimenti biex tevita argumenti bejn koppji

 

Skopri għaliex il-kelma "dover" tista 'tikkawża lill-koppji jargumentaw u kif ittejjeb il-komunikazzjoni billi tevita kliem tossiku.

Evita din il-kelma biex tevita argumenti tal-koppja

Ir-relazzjonijiet romantici jistgħu jkunu kumplessi u mimlijin argumenti. Komunikazzjoni b'saħħitha hija essenzjali biex tinżamm relazzjoni b'saħħitha u dejjiema. Madankollu, xi kliem jista 'jikkawża kunflitt u jipperikola r-relazzjoni. Skopri kif tevita li tuża kelma partikolari biex tevita argumenti bejn koppji u tippromwovi relazzjoni b'saħħitha.

  1. Tilwim tal-koppja: il-periklu tal-kelma "dover"

Il-kelma "dover" tista 'tikkawża tensjoni u argumenti fi ħdan koppja billi toħloq atmosfera ta' kontroll u ġudizzju. Meta tesprimi l-aspettattivi billi tuża "għandha", tiġġenera enerġija negattiva li tista 'ssir tossika maż-żmien. Sabiex is-sitwazzjoni ma teskalax, huwa preferibbli li din il-kelma titwarrab u li tiffavorixxi formulazzjonijiet aktar benevoli.

Évitez ce mot pour prévenir les disputes de couple TELES RELAY
Evita din il-kelma biex tevita argumenti tal-koppja TELES RELAY
  1. Sib alternattivi għall-kelma "għandu"

Biex tissostitwixxi l-kelma "għandha", ipprova rriformula s-sentenzi tiegħek b'mod aktar pożittiv u empatetiku. Pereżempju, minflok tgħid "għandek tieħu l-londri tiegħek", agħżel "nixtieq li tieħu l-londri tiegħek aktar spiss". Ibdel ukoll "għandek tkun taf kif inħossni" bi "nixtieq li tismagħni". Dawn ir-riformulazzjonijiet jagħmluha possibbli li jiġi evitat ton moralizzanti u li jinduċi l-ħtija u li jiffavorixxu l-benevolenza fil-komunikazzjoni.

  1. Il-kliem "dejjem" u "qatt": sorsi ta 'kunflitt

Fl-argument ta’ koppja, il-kliem “dejjem” u “qatt” għandhom jiġu evitati. Dawn l-estremi jistgħu jweġġgħu lis-sieħeb tiegħek u jikkawżaw li l-kunflitt jiżdied. Huma għandhom it-tendenza li jpoġġu lill-interlokutur fuq id-difensiva, li ma jwassalx għal diskussjoni kostruttiva.

  1. Kif Tesprimi lilek innifsek mingħajr ma tuża "Dejjem" u "Qatt"

Biex ittejjeb il-komunikazzjoni mas-sieħeb tiegħek, evita frażijiet bħal: "Dejjem tinsa tagħmel il-platti" jew "Qatt ma tismagħni". Minflok, ipprova tifformula s-sentimenti tiegħek mingħajr ma tiġġeneralizza, pereżempju: “Innotajt li kultant tinsa tagħmel il-platti” jew “Inħossni mismugħ meta tieħu l-ħin biex tismagħni”.

  1. Tgħallem targumenta b'mod intelliġenti

Huwa importanti li titgħallem kif targumenta b'mod kostruttiv sabiex tillimita l-kunflitti fir-relazzjoni tiegħek. Billi tevita kliem tossiku u tiffavorixxi komunikazzjoni li tieħu ħsieb, tkun tista’ tesprimi s-sentimenti tiegħek u ssib soluzzjonijiet flimkien.

5 astuces pour éviter les disputes de couple TELES RELAY
5 suġġerimenti biex jiġu evitati argumenti bejn koppji TELES RELAY
  1. Ifhem il-bżonnijiet tas-sieħeb tiegħek

Biex tevita argumenti, huwa importanti li tifhem il-bżonnijiet tas-sieħeb tiegħek u tqishom. Uri empatija billi tisma’ b’mod attiv u tfittex li tifhem kif qed iħoss is-sieħba tiegħek. Dan joħloq ambjent fejn kulħadd iħossu mismugħ u rispettat.

  1. komunikazzjoni mhux vjolenti

Il-komunikazzjoni mhux vjolenti (NVC) hija approċċ li jista’ jgħin biex jipprevjeni argumenti bejn il-koppji billi jippromwovi l-espressjoni tal-emozzjonijiet u l-bżonnijiet b’mod ċar u rispettuż. NVC jinvolvi li wieħed jesprimi s-sentimenti u l-bżonnijiet tiegħu stess mingħajr ġudizzju, u li jisma 'dawk ta' oħrajn b'empatija. Billi tipprattika l-NVC, tista 'ssolvi l-problemi b'mod aktar kostruttiv u tevita kunflitti li jeskalaw.

  1. Ħinijiet ta’ pawża biex jiġu evitati argumenti

Meta tħoss li t-tensjoni tiżdied bejnek u bejn is-sieħba tiegħek, xi drabi jkun aħjar li tieħu pawża biex ma tħallix li l-argument jiżdied. Agħti mument biex tikkalma, tirrifletti fuq is-sitwazzjoni, u tikklerja ħsibijietek. Imbagħad erġa' lura għand tiegħek msieħba biex jiddiskutu bil-kalma u jsibu soluzzjoni flimkien.

5 astuces pour éviter les disputes de couple TELES RELAY
5 suġġerimenti biex jiġu evitati argumenti bejn koppji TELES RELAY
  1. Ħidma fuq l-istima personali

Stima baxxa personali tista' tikkontribwixxi għall-argumenti taż-żwieġ għax huwa aktar diffiċli li tikkomunika l-bżonnijiet tiegħek u tifhem il-bżonnijiet ta' xulxin. Billi taħdem fuq l-istima tiegħek innifsek, tkun aktar komdu tesprimi s-sentimenti tiegħek u tisma' dawk tas-sieħeb tiegħek. Dan jista 'jgħin biex tinħoloq relazzjoni aktar b'saħħitha u inqas konfrontazzjoni.

  1. L-appoġġ ta 'professjonist

Jekk l-argumenti jippersistu minkejja l-isforzi tiegħek biex ittejjeb il-komunikazzjoni u tevita kliem tossiku, jista 'jkun ta' għajnuna li tara professjonist, bħal terapista tal-koppji. Terapista jista 'jgħinek tidentifika kwistjonijiet sottostanti u tiżviluppa strateġiji biex tindirizzahom. L-appoġġ minn professjonist jista’ jkun ta’ benefiċċju biex issaħħaħ ir-relazzjoni tiegħek u tevita l-argumenti taż-żwieġ.

5 astuces pour éviter les disputes de couple TELES RELAY
5 suġġerimenti biex jiġu evitati argumenti bejn koppji TELES RELAY

 

Komunikazzjoni b’saħħitha u ta’ kura hija ċ-ċavetta biex jiġu evitati argumenti bejn il-koppji u titrawwem relazzjoni b’saħħitha u dejjiema. Billi tneħħi kliem bħal "għandu", "dejjem" u "qatt", tkun tista' tesprimi aħjar is-sentimenti tiegħek u ssolvi l-kunflitti b'mod kostruttiv. Ftakar li s-smigħ, l-empatija u l-fehim reċiproku huma essenzjali biex iżżomm relazzjoni sodisfaċenti. Toqgħodx taħsibha biex tfittex għajnuna professjonali jekk meħtieġ biex issaħħaħ ir-relazzjoni tiegħek u tevita tilwim bejn koppji.

10 suġġerimenti biex tevita relazzjonijiet tossiċi