A'salfo Jirrakkonta L-aktar Mument Umiljanti Tal-Karriera Tiegħu

1. L-ostakli jistgħu jservu bħala motivazzjoni

A'salfo fuq il-palk

Meta A'salfo ġie mġiegħel jibdel il-kmamar tal-lukanda għal artist ieħor minħabba arja kundizzjonata difettuża, ħass umiljazzjoni. Madankollu, minflok ħalla dan l-avveniment iwaqqah, uża dan iż-żmien diffiċli biex jimmotiva lilu nnifsu u jippersevera fil-karriera mużikali tiegħu.

2. L-importanza tal-umiltà

A'salfo souriant

A'salfo qabel li jibdel il-kmamar mingħajr ma jikkawża skandlu, minkejja li s-sitwazzjoni kienet inġusta. Dan l-att ta’ umiltà għallmu li huwa importanti li jibqa’ umli u rispettuż lejn ħaddieħor, anki meta jiġi ttrattat b’mod inġust.

3. Qatt ma taqtax qalbek mill-ħolm tiegħek

A'salfo mal-grupp tiegħu Magic System

A'salfo iddeċieda li ma jaqtax qalbu mill-pjanijiet tiegħu minkejja din l-esperjenza umiljanti. Huwa fehem li l-fatturi negattivi tal-ħajja mhux bilfors iridu jaffettwaw il-proġetti tagħna jew il-futur tagħna. Anzi, dawn l-ostakli jridu jkunu elementi li jagħtuna saħħa u motivazzjoni biex inkomplu nimxu ‘l quddiem.

4. Dawwar it-tbatija f'saħħa

A'salfo en train de chanter

A’salfo seta’ jittrasforma din il-kalvarju f’saħħa billi qal lilu nnifsu li qatt ma kien se jħalli sitwazzjoni bħal din terġa’ tiġri. Huwa uża din l-esperjenza biex jikber fl-artist imwettaq li hu llum.

5. Ispira u jimmotiva lil ħaddieħor

A'salfo jaghti diskors

Billi jaqsam l-istorja tiegħu u l-lezzjonijiet li tgħallem minnha, A'salfo jispira u jimmotiva lil ħaddieħor biex qatt ma jaqta' qalbu quddiem l-ostakli tal-ħajja. Il-vjaġġ tiegħu juri li anke żminijiet diffiċli jistgħu jinbidlu f’esperjenzi pożittivi biex jikbru u jirnexxu. Il-perseveranza u d-determinazzjoni tagħha huma eżempju li għandu jsegwi għal kull min jiffaċċja sfidi fil-ħajja personali jew professjonali tiegħu.

"Toyota u Honda jħabbru żidiet rekord fil-pagi fil-Ġappun"