L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja.

L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja.

 

L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja.

Hemm kotba li bidlu l-kors tal-istorja u influwenzaw ġenerazzjonijiet sħaħ ta’ qarrejja. F'dan l-artikolu, ser nesploraw l-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja, u neżaminaw l-impatt tagħhom fuq il-kultura, is-soċjetà u l-politika.

 1. La Bibbja                                                                                                                                                                                        Il-Bibbja hija l-aktar ktieb influwenti ta’ kull żmien, li sawret il-kultura tal-Punent u influwenzat ir-reliġjon, il-letteratura u l-arti għal sekli sħaħ. It-​tagħlim Bibliku influwenza l-​liġijiet, il-​politika, u l-​morali, u ispira wkoll movimenti soċjali bħall-​moviment abolizzjonista.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 2. Il-Koran                                                                                                                                                                                       Il-Koran huwa t-test qaddis tal-Islam u kien sors ta’ ispirazzjoni għal miljuni ta’ nies li jemmnu madwar id-dinja. Influwenzat il-kultura, il-letteratura u l-arti Iżlamika, u ntużat ukoll bħala gwida morali u etika.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 3. Il-Kummiedja Divina                                                                                                                                                            Miktuba minn Dante Alighieri, Id-Divina Kummiedja hija meqjusa bħala waħda mill-akbar poeżiji fil-letteratura Taljana u kienet sors ta’ ispirazzjoni għal ħafna artisti u kittieba. Jiddeskrivi vjaġġ mill-infern, il-purgatorju u l-ġenna, u jesplora temi ta’ reliġjon, politika u moralità.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 4. Tentattivi                                                                                                                                                                                   L-Essays ta’ Michel de Montaigne influwenzaw il-filosofija, il-letteratura u l-kultura Ewropea. Il-ktieb jesplora temi bħan-natura umana, il-politika, ir-reliġjon u l-moralità, u ispira kittieba bħal Shakespeare u Bacon.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 5. Missirijiet il-Knisja                                                                                                                                                                  Missirijiet il-Knisja kienu grupp ta’ teologi Kristjani li influwenzaw id-duttrina u t-teoloġija Kristjana għal sekli sħaħ. Il-kitbiet tagħhom ispiraw ġenerazzjonijiet ta’ nies li jemmnu u sawru t-teoloġija Kristjana.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 6. Il-kapital                                                                                                                                                                                       Miktub minn Karl Marx, Kapital influwenza l-politika u l-filosofija madwar id-dinja. Il-ktieb jesplora temi tal-ġlieda tal-klassi u l-kapitaliżmu, u ispira movimenti soċjalisti u komunisti.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 7. L-Oriġini tal-Ispeċi                                                                                                                                                              L-Oriġini tal-Ispeċi ta’ Charles Darwin bidlet il-mod kif nifhmu l-evoluzzjoni u influwenzat il-bijoloġija u x-xjenza. Il-ktieb jesplora t-teorija tal-evoluzzjoni, li issa hija aċċettata ħafna mill-komunità xjentifika.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 8. Il-Vjaġġi ta' Gulliver                                                                                                                                                         Il-Vjaġġi ta’ Gulliver ta’ Jonathan Swift huwa rakkont satiriku li influwenza l-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi tal-politika, is-soċjetà u l-moralità, u kittieba ispirati bħal Mark Twain.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 9. Il-Prinċep                                                                                                                                                                                    Il-Prinċep minn Niccolò Machiavelli influwenza l-politika u l-filosofija. Il-ktieb jesplora t-temi tal-politika u morali, u ilu jintuża bħala gwida għall-ħakkiema għal sekli sħaħ.
  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY

   

 10. Les Miserables                                                                                                                                                                               Les Miserables ta’ Victor Hugo huwa rumanz klassiku li influwenza l-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi ta’ faqar, inġustizzja soċjali, u fidwa, u ispira adattamenti ta’ films, musicals, u xogħlijiet letterarji oħra.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  L-20 ktieb l-aktar influwenti fl-istorja. TELES RELAY
 1. Don Quixote                                                                                                                                                                      Don Quixote ta’ Miguel de Cervantes huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar rumanzi fil-letteratura Spanjola u influwenza l-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi ta’ idealiżmu, ġenn u unur, u ispira adattamenti ta’ films u xogħlijiet letterarji.
 2. Ir-Repubblika                                                                                                                                                                                      Ir-Repubblika ta’ Platun hija meqjusa bħala waħda mill-akbar djalogi filosofiċi ta’ kull żmien u influwenzat il-filosofija u l-politika. Il-ktieb jesplora temi ta’ ġustizzja, moralità u politika, u kien ta’ ispirazzjoni għal ħassieba bħal Rousseau u Marx.
 3. Gwerra u paċi                                                                                                                                                                            Gwerra u Paċi ta’ Leo Tolstoy huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar rumanzi ta’ kull żmien u influwenza l-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi tal-gwerra, il-paċi u l-imħabba, u ispira adattamenti tal-films u xogħlijiet letterarji.
 4. Manifest tal-Partit Komunista                                                                                                                                           Il-Manifest Komunista minn Karl Marx u Friedrich Engels influwenza l-politika u l-filosofija madwar id-dinja. Il-ktieb jesplora t-temi tas-soċjaliżmu u l-komuniżmu, u ispira movimenti politiċi u soċjali.
 5. Ulysses                                                                                                                                                                                               Ulysses ta’ James Joyce huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar rumanzi ta’ kull żmien u influwenza l-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi tal-ħajja, il-mewt u s-sensi, u ispira xogħlijiet letterarji u adattamenti tal-films.
 6. Il-ħrejjef                                                                                                                                                                                         Il-Ħrejjef ta’ Jean de La Fontaine influwenzaw il-letteratura u l-kultura Franċiża. Il-ktieb jesplora temi tal-moralità u l-politika, u ntuża bħala gwida morali għall-qarrejja żgħażagħ.
 7. Il-Kanzunetta ta’ Roland                                                                                                                                                                    Le Chant de Roland hija poeżija epika Franċiża li influwenzat il-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi ta’ reliġjon, politika, u moralità, u ispira xogħlijiet letterarji u adattamenti tal-films.
 8. L-Elf Lejl Wieħed                                                                                                                                                                   The Arabian Nights hija ġabra ta’ rakkonti orjentali li influwenzaw il-letteratura u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi ta’ mħabba, gwerra u avventura, u ispira xogħlijiet letterarji u adattamenti tal-films.
 9. Il-Ktieb tal-Mejtin                                                                                                                                                                         Il-Ktieb tal-Mejtin huwa test funerarju Eġizzjan li influwenza r-reliġjon u l-kultura. Il-ktieb jesplora temi tal-ħajja ta’ wara, ir-reliġjon u l-moralità, u ispira prattiċi reliġjużi u xogħlijiet letterarji.
 10. Il-Tao Te Ching                                                                                                                                                                          Tao Te Ching ta' Lao Tzu huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar testi fil-filosofija Ċiniża u influwenza l-filosofija, ir-reliġjon u l-kultura. Il-ktieb jesplora t-temi ta 'Tao (il-mod) u Yi (azzjoni t-tajba), u kien ta' ispirazzjoni għal ħassieba bħal Confucius u Zhuangzi.

Bħala konklużjoni, dawn l-20 ktieb influwenzaw il-kultura, is-soċjetà u l-politika matul is-sekli. Ispiraw movimenti reliġjużi, politiċi u soċjali, u sawru l-mod kif nifhmu d-dinja ta’ madwarna. Għalkemm kull wieħed minn dawn il-kotba huwa uniku, huma kollha għandhom kapaċità li jispiraw u jinfluwenzaw il-ġenerazzjonijiet futuri ta’ qarrejja. Kemm jekk inti dilettant tal-letteratura, tal-filosofija jew tal-istorja, issib ideat u temi f’dawn il-kotba li jkomplu jispiraw u jaffaxxinaw.

10 suġġerimenti biex tiffranka l-flus kuljum.